Разрешиха водната топка при подрастващите

Разрешиха водната топка при подрастващите

С Заповед на министъра на младежта и спорта РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., т. 9 се изменя така:

„ Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст.
Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации.
Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“
Считано от 22.12.2020 г. ватерполистите под 18 години могат отново да тренират, стига да са картотекирани във БФВТ.

Предстои да видим дали ще има корекция в календара за провеждане на държавните първенства след едномесечниото прекъсване на тренировъчните занимания..

zapoved__rd-01-718-18122020_g

Съобщение-медии-ММС