147 години без Васил Иванов Кунчев – Левски

147 години без Васил Иванов Кунчев – Левски

147 години без Васил Иванов Кунчев – Левски

Поклон пред паметта на един от най-великите българи. Заветите му не се забравят и дори най-младите българи ги знаят. Името и думите му се предава от родители на деца:

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

„Дела трябват, а не думи.“

„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“

„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

„Дързост и постоянство!“

„Всекиму ще се държи сметка за делата.“

„Всичко се състои в нашите задружни сили.“

„На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.“

„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“.

Нашият клуб носи името му с гордост!